Maandag 19 juni fractieoverleg

A..s. maandag 19 juni om 20.00 uur hebben we  fractie overleg.

Agenda.

1. opening
2a Mededelingen en terugkoppeling van onderwerpen uit het vorige fractie overleg.
    - ontwikkelingen rondom het bijenconvenant.
    - Groninger gasberaad.
    - vervolg Motie begeleiding en huisvesting statushouders (PvdA en GL)

2b. Mededelingen bestuur en wethouder  
    - Ontwikkelingen rondom de verkiezingen 2018

3. Terugblik vergaderingen,
 
4.Komende raads- en commissie vergaderingen
https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=aaenhunze&agendaid=b9c228c5-...
https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=aaenhunze&agendaid=72507598-...

Vooral de raadsvergadering heeft veel agenda punten en tot slot dan nog het beleidsplan

https://www.aaenhunze.nl/Bestuur/Nieuws/Nieuws_juni_2017/Beleidsplan_2017
De reactie voor De Schakel voor dinsdag 27 juni binnen zijn dus....

5. Rondvraag.

 

Locatie

Spiekersteeg 1
9461BH Gieten
Nederland