Hier staan we voor

vlinder op bloem

Groen staat voor Biodiversiteit

Vergroting biodiversiteit door middel van ecologisch natuur- en bermbeheer (beperkt maaien, terughoudend kapbeleid, herplantplicht bomen, natuurgericht...

Lees meer
landbouw boer

Groen staat voor Landbouw

Duurzame landbouw en nadruk op dierenwelzijn; boeren ondersteunen in transitie naar natuur-inclusieve en diervriendelijke, kleinschalige landbouw; geen...

Lees meer
zonne energie

Groen staat voor Klimaat en Energietransitie

Duurzaam energiegebruik aanmoedigen door middel van het subsidiëren van isolatie, gebruik van zonnepanelen (in eerste instantie op daken), kleine windmolens en...

Lees meer
mobiliteit op fiets

Groen staat voor Mobiliteit

Tegen verdubbeling N34; investeren in OV voor duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen; goede oplaadpunten; goede en veilige fietspaden; veilige...

Lees meer
toerisme Drenthe

Groen staat voor Toerisme

Kritisch ten opzichte van groei toeristisch-recreatieve sector; kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit is goed voor de economie, het landschap en de inwoners.

Lees meer
inclusieve samenleving

Links staat voor Inclusieve Samenleving

GroenLinks is tegen discriminatie, voor diversiteit en inclusiviteit. Iedereen moet mee kunnen doen aan de maatschappij. De gemeente moet dat stimuleren...

Lees meer
betaalbare woning

Links staat voor Woningmarkt

Meer betaalbare woningen voor senioren en starters. Liever inbreiden dan uitbreiden, met respect voor cultuurhistorische locaties. Nadruk op duurzaamheid en...

Lees meer
jongeren

Links staat voor Jongeren

Voldoende ontmoetingsplaatsen voor jongeren (en ouderen) zoals verenigingsgebouwen, sociëteiten, dorpshuizen, bibliotheken; ruimte voor sport en spel; contact...

Lees meer
vluchtelingen

Links staat voor Vluchtelingen en Statushouders

Statushouders ruimhartig helpen met integreren, door ondersteuning, begeleiding en voldoende huisvesting. Vluchtelingen dienen snel en goed opgevangen te worden...

Lees meer
rembrandt

Links staat voor Kunst en Cultuur

Zorgen voor laagdrempelige toegang tot kunst en cultuur, door middel van het faciliteren van festivals en evenementen in bibliotheken en dorpshuizen; koesteren...

Lees meer