Nieuws

Fractieoverleg op dinsdag 12 juni

We bespreken:

De evaluatie verslag van de afgelopen verkiezingen en plan opzetten voor de komende jaren.

De commissie van 14 juni

De raad van 28 juni, wie bereid welk vergaderpunt voor

 

Motie: Actief tegengaan oplaten ballonnen unaniem aangenomen

De gemeenteraad van Aa en Hunze, bijeen op 31 mei 2018

 

Constaterende dat:

  • Een breed gesteunde motie in de Tweede Kamer op 9 december 2014 het Rijk aanspoort gemeenten te vragen het oplaten van ballonnen te ontmoedigen;

  • Verschillende gemeenten al maatregelen in hun beleid hebben opgenomen om het oplaten van ballonnen actie tegen te gaan;

  • Er in de gemeente Aa en Hunze bij evenementen ballonnen worden opgelaten;

Lees verder

Publiek debat Zonneparken passend bij Drenthe op 26 juni

Coalitieakkoord bereikt in Aa en Hunze Combinatie Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks bereiken coalitieakkoord 2018 – 2022: ’Samen Doen’.

Coalitieakkoord bereikt in Aa en Hunze

Combinatie Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks bereiken coalitieakkoord 2018 – 2022: ’Samen Doen’.

Combinatie Gemeentebelangen (CGB), VVD en GroenLinks presenteren hun coalitieakkoord 2018 – 2022 met de titel ‘Samen Doen’: samen met inwoners ervoor zorgen dat Aa en Hunze sterk, vitaal en veilig blijft en zo mogelijk nog sterker, leefbaarder, duurzamer en vitaler wordt. Het coalitieakkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de drie partijen en bevat op hoofdlijnen de elementen voor het te voeren beleid, dat voor een groot deel voortbouwt op de vorige bestuursperiode. Op donderdag 26 april bieden de coalitiepartijen hun akkoord aan de gemeenteraad aan.

Vertrouwen in coalitie

Namens CGB, de grootste van de drie, heeft Henk Heijerman de rol van formateur ingevuld. Hij geeft aan: “Ik heb het volste vertrouwen in deze nieuwe coalitie. De kracht van Aa en Hunze zit in een stabiel bestuur, een stevige financiële positie en een constructieve samenwerking. De afgelopen bestuursperiode hebben we hier een stevig fundament voor gelegd. We zetten ons ervoor in om Aa en Hunze nog mooier te maken ten behoeve van onze inwoners en bedrijven.”

Pagina's