Nieuws

Coalitieakkoord bereikt in Aa en Hunze Combinatie Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks bereiken coalitieakkoord 2018 – 2022: ’Samen Doen’.

Coalitieakkoord bereikt in Aa en Hunze

Combinatie Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks bereiken coalitieakkoord 2018 – 2022: ’Samen Doen’.

Combinatie Gemeentebelangen (CGB), VVD en GroenLinks presenteren hun coalitieakkoord 2018 – 2022 met de titel ‘Samen Doen’: samen met inwoners ervoor zorgen dat Aa en Hunze sterk, vitaal en veilig blijft en zo mogelijk nog sterker, leefbaarder, duurzamer en vitaler wordt. Het coalitieakkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de drie partijen en bevat op hoofdlijnen de elementen voor het te voeren beleid, dat voor een groot deel voortbouwt op de vorige bestuursperiode. Op donderdag 26 april bieden de coalitiepartijen hun akkoord aan de gemeenteraad aan.

Vertrouwen in coalitie

Namens CGB, de grootste van de drie, heeft Henk Heijerman de rol van formateur ingevuld. Hij geeft aan: “Ik heb het volste vertrouwen in deze nieuwe coalitie. De kracht van Aa en Hunze zit in een stabiel bestuur, een stevige financiële positie en een constructieve samenwerking. De afgelopen bestuursperiode hebben we hier een stevig fundament voor gelegd. We zetten ons ervoor in om Aa en Hunze nog mooier te maken ten behoeve van onze inwoners en bedrijven.”

22 april De Dag van de Aarde

Een jaarlijkse dag op 22 april met activiteiten die tot doel hebben mensen bewust te maken van het bijzondere van de aarde en het leven daarop.

De Dag van de Aarde is een mooie gelegenheid voor allerlei activiteiten in het kader van een beter milieu en respect voor de Aarde.

In 2018 valt de dag op een zondag. De komende tijd zullen we op deze plek activiteiten aankondigen zodra die bekend worden. Ieder die een activiteit organiseert kan dit melden in De Aktie Agenda

Fractie overleg op dinsdag 24 april

Op dinsdag 24 april is er fractie overleg in het gemeentehuis in Gieten start om 20.00 uur

We bespreken o.a. de raadsvergadering van 26 april

Pagina's