De beste wensen voor 2017

Fractie, bestuur en wethouder wensen u alle goeds en gezond 2017. Spannend jaar met de tweede kamer verkiezingen in het verschiet.