Het groene lintje wordt onregelmatig uitgereikt aan een persoon dan wel personen waarvan de fractie vindt dat deze dat verdiend heeft/hebben vanwege de inzet voor duurzaamheid en/of groen.

Dat de Buurtvereniging Nooitgedacht en de Werkgroep Groen Nooitgedacht het groene lintje uitgereikt krijgen heeft alles te maken met hun inzet van de afgelopen tijd om de wijk Nooitgedacht zo groen mogelijk te houden door op te komen voor behoud van in de wijk aanwezig groen in de vorm van bomen en boomsingels.

Dat het groene lintje wordt uitgereikt op donderdag 22 april is geen toeval. Deze dag is Earth Day, de dag van de aarde; een jaarlijkse dag met allerlei activiteiten die tot doel hebben zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het bijzondere van de aarde en het leven daarop.

groen lintje 2021 Nooitgedacht