Op weg met duurzame participatie door onze inwoners

Aa en Hunze bespreekt 13 juli het beleidsplan 2016. GroenLinks komt met een initiatiefvoorstel om de duurzaamheidsvisie aan te scherpen. Ook vinden we dat de gemeente echt werk moet maken van participatie.

Duurzaamheid

We vinden dat de gemeente flink aan de slag moet gaan met het concretiseren van de duurzaamheidsvisie uit 2011. GroenLinks ziet een grote rol voor ondernemers om met slimme oplossingen te komen. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven met groene stroom, afvalscheiding en Fairtrade-producten. GroenLinks vindt dat we meer moeten investeren in een duurzame toekomst en verzoekt het college bij de komende begroting met doorberekeningen te komen van verduurzamingsopties. 

Participatie

Het Jaar van de Dorpen biedt kansen mensen mee te laten doen in hun directe omgeving. Nieuwe Nederlanders moeten meteen mee kunnen doen, zo leren ze ook sneller Nederlands. De gemeente moet echt werk maken van beschutte werkplekken en daar extra geld voor uittrekt. GroenLinks pleit voor een beleidsnotitie Burgerbetrokkenheid met duidelijke uitgangspunten voor inspraak en participatie om de kans op mislukkingen te verkleinen.