Vragen van de fractie GroenLinks aan het college van de gemeente Aa en Hunze betreffende: gebruik en of klachten houtkachel c.q. open haard.

Vragen aan het college, gesteld op 10 januari 2016

Geacht college,

Houtkachels vormen met hun hernieuwbare grondstof hout een duurzame energieleverancier. Tegelijkertijd veroorzaken ze soms voor omwonenden ook overlast in de zin van rook, die fijnstof en penetrante geuren kan bevatten. Dat treedt vooral op, wanneer bv vochtig of geverfd hout gestookt wordt of hout smeult in plaats van goed brandt - verkeerd stookgedrag. Met name mensen met ademhalingsproblemen (astma e.a.) kunnen hier erg last van hebben. Ook in Aa en Hunze worden houtkachels gestookt, waardoor enerzijds gas bespaard wordt, maar anderzijds mensen hinder kunnen ondervinden.
Diverse gemeenten (onder andere Den Haag, zie
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Voorkom-overlast-van-houtkachel-of-open-haard.htm ) plaatsen op hun website informatie voor zowel stokers als omwonenden om te voorkomen dat op een milieu- en buren-onvriendelijke manier gestookt wordt, waardoor over en weer irritaties ontstaan.

Onze vragen aan u:

  1. Heeft u een beeld van de hoeveelheid houtkachels en eventuele overlast daarvan in de gemeente?

  2. Onderschrijft u de mening van GroenLinks dat met duidelijke voorlichting een verbeterslag te maken is in het stookgedrag van burgers en daarmee een vermindering van de hinder en milieubelasting?

  3. Bent u bereid om hier aandacht aan te besteden, bv door op de website of in de Schakel een aantal tips voor zowel stokers als omwonenden te plaatsen ter voorkoming van overlast en milieubelasting?

Graag zien wij onze vragen door u schriftelijk beantwoord.

Marie-Claire Neesen
Gabriëlle van Dinteren